Om proven

Om proven

För spanska, franska och tyska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 2) A1 – A2, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 4) B1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: B2 – C1, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

För engelska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 4) B1, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 6-7) B2 – C1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: C1 – C2, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

Proven i moderna språk och engelska består av fyra delar i kvaldelen, fem delar i regionfinalerna (gäller grundskola) samt fem delar i riksfinalerna:

Prov och kategorier


MODERNA SPRÅK (spanska, franska och tyska)

Deltävling 1 

Deltävling 2

Deltävling 3

Kategorier och nivåer

Kvalprov grundskola (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Grundskola: A2 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B1 (upp till årskurs 2, steg 4)

Modersmål: B2 - C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25


Kvalprov gymnasieskola (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia  (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25

ENGELSKA

Kvalprov grundskola (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Grundskola: B1 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B2 – C1 (upp till årskurs 3), inga förändringar

Modersmål: C1 – C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation


Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25

Kvalprov gymnasieskola (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25

SVENSKA


Kvalprov grundskola (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Upp till årskurs 9

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden


Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25


Kvalprov gymnasieskola (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Upp till årskurs 3

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden


Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25

Viktig information om kvalproven


  1. Testet består av 60 frågor och deltagarna har 30 minuter på sig att genomföra testet.
  2. Deltagarna kan inte gå tillbaka till redan besvarade frågor.
  3. Provet är individuellt.
  4. Inga hjälpmedel får användas.
  5. Generellt sett ska provet genomföras på liknande sätt som ett nationellt prov.
  6. Det ska finnas minst en vaktande lärare och tystnad ska råda i klassrummet.